Albors i Asins, Anna Maria

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Albors i Asins, Anna Maria

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

Nascuda a l'Hospitalet el 1940

Història de la institució

Anna Maria Albors va néixer el 7 de setembre de 1940 al barri de Sant Josep en el sí d’una família molt afeccionada a la música. El seu pare va ostentar el 1939 la delegació de la CNS a la ciutat.
Anna Maria Albors va fer estudis de solfeig i aviat va destacar com a pianista. Fou deixeble de Vallribera a Barcelona, de Casadesús a París i de Guido Agosti a Siena, destacant com a pianista amb una tècnica impecable.
Durant alguns anys es va retirar de l’activitat concertista que va reempendre a finals de 1982.

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Concertista de piano.

Atribucions/Fonts legals

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment