Associació de Veïns de Bellvitge

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Corporate body

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Associació de Veïns de Bellvitge

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

Des de 1980

Història de la institució

La formació del barri de Bellvitge, com a ciutat dormitori, feu deixar de banda la construcció de infraestructures essencials per a la vida quotidiana dels vilatans. Arran d’això es formalitzaren fins a tres agrupacions veïnals amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la zona. Alguns anys després, les tres entitats decidiren fusionar-se en una de sola: l’Associació de veïns de Bellvitge. Des dels primers anys, i continuant en l’actualitat, s’ha caracteritzat per la lluita constant, en les qüestions que més interessen als seus veïns.
La història de l’Associació va lligada a la història dels esdeveniments del barri. Ha estat l’encarregada de promoure canvis, ja sigui en el terreny urbanístic, de transports, sanitari, etc. o en el terreny social, humà o de convivència, i en el de participació. Els mètodes que al llarg d’aquest temps han utilitzat per aconseguir la participació veïnal han estat les assemblees, els fulls informatius, la megafonia i l’estar diari en el barri.
Les seves intervencions, en moltes ocasions, han estat de suport a altres entitats o causes constituïdes de forma independent a ells. En tot cas, la relació amb les institucions polítiques ha intentat ser el més correcte possible. En tots els actes o queixes, el diàleg ha servit de model. No obstant, tal i com indiquen els primers butlletins informatius de l’associació, als primers temps no se’ls va tenir massa en compte. Hi ha una constant queixa de no assistència per part del grup de govern i del regidor del barri a les assemblees de barri. Actualment, la situació es una altra, i sempre hi ha resposta.
Com s’ha dit, les primeres actuacions es centraren en l’urbanisme del barri. Altres qüestions com la campanya “Metro ya!” o “Parque de Bellvitge ya!” emplenaren d’octavetes i pancartes el barri. Finalment el metro arribava el 18 d’octubre de 1989, el tema del parc, per una altra banda, no obtindria victòria tan aviat. El 8 de maig de l’any següent, s’iniciaven noves protestes per tema de transport, s’exigia una estació nova i la restauració del pont. Per les mateixes dates també es manifestaven en contra de la construcció d’un Bingo a l’antic local del “Cine Marina” o per a que cap comunitat de propietaris permetés instal•lar cartells o tanques lluminoses a les teulades dels blocs.
L’any 1991 iniciaren una important campanya contra el rebut de l’aigua. En aquesta hi participaren conjuntament amb les altres associacions de veïns de Catalunya. A tot això, s’hi sumà la constant lluita per la construcció del “Cap 2” a Bellvitge Sud. Altres temes foren la manca de places de guarderia i la construcció de noves places de pàrquing subterrànies. La major part d’aquests temes eren tractats, de forma assembleària, a l’Aula de Cultura.
A finals de 1992, després d’una intensa lluita amb RENFE, perquè els havien suprimit moltes parades aconseguiren ampliar-les de nou. També coincidia l’inici de la reurbanització de la Rambla Marina.
Com s’ha vist, han estat molts els actes reivindicatius que ha impulsat l’Associació. Una de les últimes grans lluites que ha tingut molt de ressò ha estat pel no tancament del cap de Rambla Marina. Des del 28 d’octubre de 2011 fins el 5 de juny de 2012, és a dir, 223 dies en els que a torns, els veïns es tancaren. També tallaven la Gran Via cada dimecres al migdia durant mitja hora. El resultat que es buscava no s’ha aconseguit del tot, però seguirà obert i al segon pis es farà un centre de rehabilitació.

Llocs

L'Hospitalet de Llobregat, barri Bellvitge (Districte VI)

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Actualment, l’Associació de veïns de Bellvitge es regeix per diverses vocalies: urbanisme, medi ambient, sanitat, campanyes, dona, nous veïns, gent gran, joves, Sinera i seguretat. Tots els temes que defensen i reivindiquen els exposen anualment a una publicació pròpia, coneguda com “La voz de Bellvitge”. No ha estat, però, l’única publicació de l’entitat. En els primers temps, es publicaven uns fulls informatius, que passaren a convertir-se en Butlletins informatius anuals, que explicaven tots els canvis i moviments al barri. Existeix, també, un butlletí informatiu que recull tota l’activitat realitzada entre els anys 1987 i 1993.
Tot i que principalment la tasca es la de vetllar pel barri, també participen en l’organització de les festes, el carnaval, han impulsat plantades d’arbres, entre altres actes. La seva presència també és a internet. Tenen un blog propi i facebook. Aquests canals esdevenen essencials per donar a conèixer les diferents reivindicacions, així com les activitats que hi van succintes.
Un últim projecte, molt important per al barri és Bellvitge 50, en el que s’estan organitzant tot un seguit d’activitats per a commemorar el 2015 els 50 anys del barri. S’organitza des de l’ Associació en col•laboració del Centre d’Estudis de l’Hospitalet. Per a tal fi, s’han creat tres grups de treball: història, materials educatius i difusió. El projecte és obert a tothom que hi vulgui participar.

Atribucions/Fonts legals

Llei 4/2008 de 24 d’abril, del tercer llibre del Codi Civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i els seus estatuts.

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Descripció realitzada segons els preceptes de la traducció castellana de la norma ISAAR (CPF), 2a edició, 2004.

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

2013 (elaboració).

Llengua(ües)

  • català

Escriptura(es)

Fonts

Entrevista al sr. Francisco Morata, vicepresident de l'Associació de Veïns de Bellvitge, el dia 21/01/2013.

Notes de manteniment

Descripció elaborada per Montse Gisbert.