Informes

Expedient de concessió de llicència per construir una casa en un solar situat al carrer d'Orient, en els terrenys urbanitzats de La Torrassa

There are no relevant reports for this item