Informes

Expedient de concessió de llicència per construir una petita edificació per corregir l'alineació d'un solar situat a la Rambla de Justo Oliveras, cantonada amb el km 5 de la carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell

There are no relevant reports for this item