Cortés Ursul, Onofre

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Cortés Ursul, Onofre

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

Història de la institució

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Atribucions/Fonts legals

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Organisme relacionat

Basté, Andrés Sucesores de

Identificador de l'organisme relacionat

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Tutor legal dels hereus de Andrés Basté

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment