S'estan mostrant 97 resultats Objecte digital

Ramon Solanich i Riera

ES CAT AMHL 843

Recull d'ordres de desembre de 1825

ES CAT AMHL 101-U-U300-*U320-1825_13

Recull d'ordres de setembre de 1825

ES CAT AMHL 101-U-U300-*U320-1825_10

Recull de bans

ES CAT AMHL 101-U-U300-*U310-1843_01

Recull de citacions per la creació de la Junta de Defensa Passiva Local

ES CAT AMHL 101-T-T500-T520-1937_022

Recull de convocatòries i invitacions a actes que fa l'alcalde Ramon Frontera

ES CAT AMHL 101-T-T200-1934_045

Recull de correspondència amb sindicats i partits

ES CAT AMHL 101-U-U400-U430-1931_010

Recull de demandes i manifestos sobre vagues, sindicats i patronals

ES CAT AMHL 101-U-U400-U430-1931_044

Recull de notificacions d'Ajuntaments

ES CAT AMHL 101-V-V100-1934_006

Recull de notificacions de l'alcalde a particulars i administracions

ES CAT AMHL 101-V-V100-1933_044

Recull de notificacions de la Generalitat

ES CAT AMHL 101-U-U300-*U320-1937_035

Recull de notificacions del Govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya

ES CAT AMHL 101-U-U300-*U320-1933_031

Recull de notificacions i informes sobre el material escolar i l'assitència dels alumnes als centres educatius

ES CAT AMHL 101-P-P100-*P130-1932_024

Recull de notificacions sobre el servei militar de 1932

ES CAT AMHL 101-K-K100-1932_051

Recull de notificacions sobre ensenyament

ES CAT AMHL 101-P-P100-1938_002

Recull de notificacions sobre la constitució del nou Ajuntament

ES CAT AMHL 101-T-T100-1931_033

Recull de notificacions sobre substitucions de membres del Ple

ES CAT AMHL 101-T-T100-*T110-1938_030

Recull de peticions d'enitats i associacions

ES CAT AMHL 101-U-U400-U430-1936_003

Recull de peticions d'entitats i associacions

ES CAT AMHL 101-U-U400-U430-1934_001

Recull de peticions d'entitats i associacions

ES CAT AMHL 101-U-U400-U430-1932_001

Recull de peticions d'entitats i associacions

ES CAT AMHL 101-U-U400-U430-1934_005

Recull de peticions d'entitats i associacions

ES CAT AMHL 101-U-U400-U430-1935_001

Recull de peticions d'entitats i associacions de setembre a desembre

ES CAT AMHL 101-U-U400-U430-1933_005

Recull de peticions de ciutadans

ES CAT AMHL 101-U-U400-U440-1937_039

Recull de peticions de ciutadans

ES CAT AMHL 101-U-U400-U440-1936_041

Recull de peticions i avisos d'entitats i associacions

ES CAT AMHL 101-U-U400-U430-1931_038

Recull de sol·licituds de les entitats esportives

ES CAT AMHL 101-P-P500-1932_002

Recull de sol·licituds de les entitats esportives

ES CAT AMHL 101-P-P500-1937_012

Recull de telegrames i telefonemes

ES CAT AMHL 101-V-V100-1932_004

Registre de pagament

ES CAT AMHL 909-c10_07

Resultats 61 a 90 de 97