S'estan mostrant 270 resultats Objecte digital

Homenatge de Foment del Treball a Severiano Martínez Anido, governador civil de Barcelona

ES CAT AMHL 101-U-*U100-1921_37-01

Correspondència entre la Jefatura Local de la Falange i l'alcalde de L'Hospitalet sobre el canvi de nom dels carrers

ES CAT AMHL 101-C-C300-*C310-1939_004-01

Carta de Maria G. De Aubach a l'alcade relativa a la confiscació d'equipament de llit

ES CAT AMHL 101-V-V100-1939_006-001

Duplicat del certificat del secretari municipal sobre el setmanari infantil Nuevo Tom Mix

ES CAT AMHL 101-V-V100-1934_036-001

Comunicació de Paulino Lavagna a l'ajuntament

ES CAT AMHL 101-U-*U400-U440-1933_046-001

Carta de Ramón Segarra a l'alcalde de L'Hospitalet

ES CAT AMHL 101-U-*U400-U440-1933_012-001

Documents de Maria Miret i Furné

ES CAT AMHL 901-045

Plànol del traçat de la Granvia amb indicació dels terrenys i cultius per on passa.

ES CAT AMHL 101-A-A200-*A220-00474/s/d/03

Projecte d'obertura i prolongació dels carrers Barcelona i Sagristia, de modificació d'alineacions i rassants d'aquest carrer i de construcció de dues places enfront de l'Ajuntament

ES CAT AMHL 101-C-C100-*C110-00385/1936-02

Projecte d'obertura i prolongació dels carrers Barcelona i Sagristia, de modificació d'alineacions i rassants d'aquest carrer i de construcció de dues places enfront de l'Ajuntament

ES CAT AMHL 101-C-C100-*C110-00385/1936-01

Pla de reforma i urbanització del centre de la vila de L'Hospitalet del Llobregat

ES CAT AMHL 101-A-A300-A310-00449/1925

Expedient de concessió de llicència a Jaume Arús, Antoni Parera i Rafael Casas per construir una casa a la Carretera de Barcelona al Garrofer

ES CAT AMHL 101-C-C400-*C410-1873_01

Relació de masies de 1863

ES CAT AMHL 101-Y-Y100-*Y160-1863_01

Botey Vallès, Jaume: Josep Seguí Mercadal: capellà compromès amb el món

ES CAT AMHL 862-1-5-072820-10

Carta de José Luis Beunza al Capità General

ES CAT AMHL 862-3-5-1-072829-16-03

Carta de convocatòria a una reunió entre els que creuen en l’eficàcia de la no-violència

ES CAT AMHL 862-3-5-1-072829-16-02

Cartell d’una manifestació en contra del servei militar convocada per la Coordinadora Anti-Mili

ES CAT AMHL 862-3-5-1-072829-16-01

Cartell de la festa de fi d’obres de la Casa de Reconciliació de Can Serra

ES CAT AMHL 862-3-3-1-072917-07-01

Programa de mà de l’estrena dels locals de la parròquia de Can Serra

ES CAT AMHL 862-3-3-1-072917-06-03

Cartell de l’acte de col·locació de la primera paret dels locals de la parròquia de Can Serra

ES CAT AMHL 862-3-3-1-072917-06-02

Fulletó informatiu sobre la construcció dels locals de la parròquia a Can Serra

ES CAT AMHL 862-3-3-1-072917-06-01

Anàlisi sobre la integració d’un grup de no-violència a Can Serra

ES CAT AMHL 862-3-3-1-072916-08-01

Publicació Alforja-Puigcerver

ES CAT AMHL 862-3-3-1-072916-08-02

Manifest dels objectors de consciència de Can Serra: un camí cap a la pau

ES CAT AMHL 862-3-3-1-072916-05-02

Document de la parròquia Casa de Reconciliació: “Can Serra, una iglesia popular”

ES CAT AMHL 862-3-3-1-072916-05-01

Jaume Botey i Vallès

ES CAT AMHL 862-1

Comunidad Cristiana de Can Serra

ES CAT AMHL 862-3-3-1-072916-06

Iniciativa legislativa popular de renda garantida ciutadana

ES CAT AMHL 862-3-5-1-072836-13

Tribunal internacional de l'Iraq. Barcelona, 2005

ES CAT AMHL 862-3-5-1-072835-05

Cartell anunciant l'obligació dels carros de portar rodes de goma

ES CAT AMHL 101-Q-Q100-1969_01

Resultats 1 a 30 de 270