Collection 012 - Documents de Dolors Marin Silvestre

Zone d'identification

Code de référence

ES CAT AMHL 901-012

Intitulé

Documents de Dolors Marin Silvestre

Date(s)

 • 1971 - 1989 (Production)

Niveau de description

Collection

Importance matérielle et support

1 Capsa i 39 programes – invitacions/ 2O enregistraments orals / 2 documents d’hemeroteca i 2 publicacions
Signatura topogràfica: Capsa núm. 15 (i, per localitzar documents de formats o suports especials, veure codis al catàleg)

Zone du contexte

Institution de conservation

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Modalitat d’ingrés: Donació

Persona/es donant/s: Dolors Marín Silvestre

Data/es ingrés Arxiu: 20/6/1990

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Programes i invitacions de la Parròquia de Sant Isidre: festivals, setmana santa, Esbart Sant Isidre, Festa Major, (1971-1987). Hemeroteca: “Hoja Dominical” i “Boletín Informativo”. Un full informatiu sobre la Església de Can Serra i 2 publicacions. També ha fet donació de vàries cintes magnetofòniques amb entrevistes a veïns i veïnes de la ciutat sobre vida quotidiana, context històric i ideari anarcosindicalista.

Continuació: capsa 15/ Programes i petits formats

ACTIVITAT CULTURAL (1971-1987)

(els programes i invitacions sol•liciteu-los pel núm. de registre de la Col•lecció de Programes i altres petits formats)


 • “Festividad de San Isidro Labrador, (Homenaje Parroquial al Patrón)”, programa, maig 1971. (Núm . reg.: 5025)


 • ”Semana Santa 1972”, programes de la Parroquia de San Isidro Labrador. 1972. (2 Exemplars). (Núm. reg.: 5026)


 • “Festividad de San Isidro Labrador”, full amb el programa,15/5/1972. (Núm. reg.: 5027)


 • ”Diada de l’Esbart”, programa. (C.I.P.S.I). 8-10/12/1972. (Núm. reg.: 5030)


 • ”Sesión de Cine Infantil”, fulls -programes del “Centro Juventud Parroquial San Isidro(C.J.P.S.I)”, dies :30-31/12/1972,1/1/1973 (Núm. reg.: 5031); 13-14/1/1973 (Núm. reg.: 5028); 20-21/1/1973 (Núm. reg.: 5029);27-28/1/1973 (Núm. reg.: 5032); 3-4/2/1973 (Núm. reg.: 5033).


 • ”Festividad de San Isidro Labrador. Patrón de nuestra Comunidad Parroquial)”, fulls-programes.15/5/1973. (3. Exemplars). (Núm. reg.: 5034)


 • ”Cultos de Semana Santa 1974”, díptic de la Parroquia de San Isidro. 1974. (Núm. reg.: 5035)


 • ”Fiesta Religiosa Patronal de nuestra Comunidad. Misa Concelebrada y Comunión”, full - programa de la Parroquia de San Isidro Labrador. 15/5/1974. (3 Exemplars). (Núm. reg.: 5036)


 • ”Gran gala folklórica. Actuación de l’Esbart Sant Isidre. Grup Folklòric de L’Hospitalet”, full -programa. 27/10/1974. (Núm. reg.: 5038)


 • ”Festa Major 1974. Esbart Sant Isidre. Grup Folklòric de L’Hospitalet” díptic,1974. (Núm. reg.: 5037)


 • ”Can Serra estrena locales”, full informatiu editat per “Comunidad de P. de Sant Benet”. 8/12/1974 (doblegat en forma de quadrat).


 • ”Semana Santa”, díptic de la Parroquia de San Isidro Labrador. 1975. (Núm. reg.: 5039)


 • ”EN EL DIA DE LA MARE. Homenatge afectuós”, full -programa de l’Esbart Sant Isidre. (C.J.P.S.I).4/5/1975. (Núm. reg.: 5040)

Continuació: capsa 15/ Programes i petits formats


 • ”Festa Major 1975”, tríptic de l’Esbart Sant Isidre. Grup Folklòric de L’Hospitalet. 1975. (Núm. reg.: 5043)


 • ”Semana Cultural 1975”, full - programa del Centro de Juventud Parroquial San Isidro. (C.J.P.S.I).1975. (2 Exemplars).(Núm. reg..5041)


 • ”Semana Cultural 1975”, programa del Centro de Juventud Parroquial San Isidro. (C.J.P.S.I) 1975. (3 Exemplars). (Núm. reg.: 5042)


 • ”Cultos de Semana Santa 1976”, programa de la Parròquia de San Isidro Labrador. 1976. (Núm. reg.: 5044).


 • ”Setmana Santa 1977”, tríptic de la Parròquia de Sant Isidre. 1977. (Núm. reg.: 5045)


 • ”Gran Festival de Germanor”, programa del (C.J.P.S.I).5/3/1978. (2. Exemplars). (Núm. reg.: 5046)


 • ”Festival de Germanor”, programa del (C.J.P.S.I).5/3/1978. (Núm. reg.: 5047)


 • “Setmana Santa 1978”, programa de la Parròquia de Sant Isidre, 1978. (Núm. reg.: 5048)


 • ”Setmana Santa 1979”, programa de la Parròquia de Sant Isidre, 1979. (Núm. reg.: 5049)


 • ”Festes de Sant Isidre”, programa de la Parròquia de Sant Isidre, maig 1979. (Núm. reg.: 5051)


 • ”Festa Major 1979”, full - programa de l’Esbart Sant Isidre. Grup Folklòric de L’Hospitalet. 1979. (Núm. reg.: 5050)


 • Postal de Nadal de la Parròquia de Sant Isidre. Nadal 1979-1980.


 • “Programes de Setmana Santa 1982”. Parròquia de Ntra Sra del Carmen. Sant Joan Despí (Las Planas).1982. (2 Exemplars) (Núm. reg.: 5052, 5053)


 • ”Fiesta Mayor de San Isidro”, programa. Col•labora: Parròquia de San Isidro Labrador- Esbart Dansaire Sant Isidre.2-3/6/1984. (Núm. reg.: 5054)


 • ”Festa Major 1984”, programa de l’Associació Socio -Cultural Esbart Dansaire Sant Isidre. 1984. (Núm. reg.: 5055)


 • ”EN EL DIA DE LA MARE. Homenatge afectuós”, full -programa de l’Esbart Sant Isidre. (C.J.P.S.I).4/5/1975. (Núm. reg.: 5040)

Continuació: capsa 15/ Programes i petits formats


 • ”Setmana Santa1985”, programa de la Parròquia Sant Isidre.1985. (Núm. reg.: 5056)


 • ”Fiesta Mayor de San Isidro”, programa. Col•labora Parroquia San Isidro Labrador. Esbart Dansaire Sant Isidre. 25-26/5/1985. (Núm. reg.: 5057)


 • ”Festa Major 1985”, programa de l’Associació Socio -Cultural Esbart Dansaire Sant Isidre. 1985. (Núm. reg.: 5058)


 • ”XXXè ANIVERSARI: ORFEÓ CANIGÓ. (1955-1985)”, díptic -programa del Concert celebrat a l’Església Sant Isidre Llaurador. 1985. (Núm. reg.: 5059)


 • ”Xè aniversari Quadre Escènic Sant Isidre”, programa de la Parròquia Sant Isidre Llaurador, abril 1986.(Núm. reg.: 5060)


 • ”Festival de Dansa 1986. Commemoratiu del 35e aniversari”, programa de l’Associació Socio -Cultural Esbart Dansaire Sant Isidre. Parròquia Sant Isidre Llaurador. 1986. (Núm. reg.: 5061)


 • ”Gran velada artística. Homenaje a Miguel de Córdoba y Jessica”, programa de la Parròquia de Sant Isidre. 21/3/1987. (Núm. reg.: 5062)


 • ”Festa Major L’Hospitalet -Centre: Ballada de Sardanes. Cobla LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT”, programa. 22/6/1987. (Núm. reg.: 5063)


 • 2 Programes especials per la commemoració del Xè Aniversari de la Coral Els Matiners, 1981. Donació de : Dolors Marín, 31/5/1993. (* Núm.:2038)


 • Cantoral de la “Parroquia de San Isidro Labrador”. (Sense data)

RECERCA: OBRA PRÒPIA: fonts orals (anys 1980)


 • 20 cintes magnetofòniques enregistrades els anys 1980 per a la recerca sobre la tesi doctoral de Dolors Marín Silvestre (Ot11)

HEMEROTECA i BIBLIOTECA (1973-1989)

Hemeroteca


 • ”Hoja Dominical”, núm.15 .Any XXXV(extraordinari).15/4/1973. Parròquia San Isidro Labrador. (Hemeroteca c.181)


 • “BOLETÍN INFORMATIVO”, núm. 1. novembre 1977; núm.2, desembre 1977; núm.3 gener, febrer i març, del Centre Joventut Parroquial Sant Isidre. (Hemeroteca c. 222)


 • Xè Aniversari Coral Els Matiners, 1971-1981

Biblioteca

Capsa 325


 • 150 Anys de ferrocarril a Catalunya: Barcelona-Mataró. Barcelona, Patronat Municipal de Cultura, 1998. MFN 1991, R. 1984 BLH 6.4.2, MAR


 • Barcelona, mosaic de cultures. Barcelona, Museu Etnològic, 2002.

MFN 2583-2584, R. 2935, BLH 3.7, BAR


 • Casas i Fuster, Joan. Pols de terrat. Barcelona, Selecta, 1980

MFN 2576 R. 2847 BLH 6.4.2, CAS


 • L’Economia del Baix Llobregat: Creixement i desequilibris. Barcelona, Caixa d’Estalvis de Catalunya, 1989

MFN 807, R. 647, BLH 5.0, CRE


 • Marín i Silvestre, Dolors. Una ciutat: Barcelona: curs d’història, 1991-1992. 1991? MFN 2128, R. 582 BLH 6.4.3, MAR


 • Museu d’Arts, Indústries i Tradicions Populars .Conté: “Número 1: Restauració i conservació de Materials Etnogràfics” Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1994. MFN 152, R. 825, BAux. 069:39 MUS1


 • Museu d’Arts, Indústries i Tradicions Populars .Conté: “Número 2: Notes per a la documentació de les col•leccions etnològiques del museu d’Arts, Indústries i Tradicions Populars” Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1994.

MFN 153, R. 826, BAux. 069:39 MUS2 ULL! Doc no trobat.


 • Puertas i Novau, Sílvia. Pautes de comportament envers el treball i trajectòries de vida: El treball de l’agulla a Barcelona. 1989

MFN 2317, R. 2550, BLH 2.3.4, PUE

Capsa326


 • Santacana i Torres, Carles. Josep Bordonau : testimoni de civisme. L’Hospitalet de Llobregat, Centre d’Estudis de L’Hospitaletm 1989

MFN 511, R. 720 o 3888? BLH 2 c1/10 ULL! Doc no trobat.


 • Topografies de l’imaginari: surrealisme i antropologia. Barcelona, CSIC : Generalitat de Catalunya, 2000.

MFN 1968, R. 2202, BLH 6.4.3, MAR


 • Trias i Valls, Andreu. Pessics del cor. L’Hospitalet, Gent de Pau, 1989

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

Identifiant du service responsable de la description

Règles et/ou conventions utilisées

Niveau d'élaboration

Ébauche

Niveau de détail

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation