Séries 2 - Estudis i formació

Zona de identificação

Código de referência

ES CAT AMHL 862-2-2

Título

Estudis i formació

Data(s)

  • 1969 - 2016 (Produção)

Nível de descrição

Séries

Dimensão e suporte

1,1 ml., 82 expedients.

Zona do contexto

Nome do produtor

Massana i Llorens, M. Pilar (1951-)

História biográfica

(En revisió).

História do arquivo

Documentació aplegada per M. Pilar Massana en el transcurs dels seus estudis reglats i formació continuada. La transferida a l'Arxiu, estava conservada en els pisos del carrer Girona de l'Hospitalet de Llobregat i Llull de Barcelona. La que encara no està transferida es troba en el primer. No disposava de cap instrument de descripció.

Fonte imediata de aquisição ou transferência

Documentació lliurada per M. Pilar Massana a l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet el 8 d’agost de 2019.

Zona do conteúdo e estrutura

Âmbito e conteúdo

Conté documentació de:
a) Formació reglada (1969-1988). Cal precisar que el gruix d’aquesta documentació no ha ingressat a l’Arxiu en aquesta fase de la donació. La part que sí ho ha fet està formada per bibliografia i textos de formació i de referència en treball social, sociologia, psicologia i psiquiatria.
b) Formació continuada de cursos, tallers i seminaris (1979-2016), sobre serveis socials, experiències de treball, més formació específica com a treballadora social de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Inclou programes i apunts.
c) Congressos i jornades tècniques del sector professional del treball social (1975-2016), en els àmbits temàtics d’organització dels serveis socials, pobresa, marginació, infància, vellesa, discapacitats i exclusió social. Inclou programes, apunts, acreditacions, publicacions de ponències i informacions complementàries.

Avaliação, selecção e eliminação

Tota la documentació d'aquesta sèrie és pertinent i no hi ha cap previsió d'eliminació.

Ingressos adicionais

La documentació no transferida en aquesta fase de la donació (1969-2009) inclou apunts, treballs, materials acadèmics i notes com alumna de: Escola Catòlica d’Assistents socials (1969-1971), Escola Normal de Barcelona (1971-1972), Institut de Institut de Ciències de l’Educació, UAB (1973-1975), Facultat de Lletres-Història UAB (1976-1984), Escola Universitària de Treball Social (1987-1988) i apunts d’anglès (2005-2009).

Sistema de organização

Documentació organitzada en expedients. Cadascun d'ells té relació amb algun dels següents grups temàtics: 1) formació reglada; 2) formació continuada de cursos, tallers i seminaris; 3) congressos i jornades tècniques.

Zona de condições de acesso e utilização

Condições de acesso

Documentació de lliure accés, llevat de la unitat documental "Cicle de seminaris dels serveis socials organitzat per la Diputació de Barcelona i el Centre d'Estudis Urbanístics Municipals i Territorials (CEUMT)", que inclou relacions de persones i llurs adreces.

Condiçoes de reprodução

Idioma do material

  • catalão
  • espanhol ibérico

Script do material

Notas ao idioma e script

Características físicas e requisitos técnicos

Documentació en paper. En bon estat de conservació. Algunes unitats documentals contenen fotocòpies, llegibles en el moment de fer la descripció.

Instrumentos de descrição

Relació d'expedients.

Zona de documentação associada

Existência e localização de originais

Existência e localização de cópias

Unidades de descrição relacionadas

Descrições relacionadas

Zona das notas

Identificador(es) alternativo(s)

Pontos de acesso

Pontos de acesso - Assuntos

Pontos de acesso - Locais

Pontos de acesso - Nomes

Zona do controlo da descrição

Identificador da descrição

Identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

Descripció realitzada segons els preceptes de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

Estatuto

Nível de detalhe

Línguas e escritas

Script(s)

Fontes

La informació continguda en la pròpia unitat de descripció s'ha contrastat i ampliat amb el testimoni de M. Pilar Massana.

Zona da incorporação

Assuntos relacionados

Pessoas e organizações relacionadas

Locais relacionados