Informes

Expedient d'urbanització i parcel·lació d'uns terrenys que limiten amb la Riera Blanca, amb la Travessera de les Corts de Sarrià i amb la carretera de Madrid a França instat per José Planas

There are no relevant reports for this item