Ferré i Garcia, Mª Lluïsa

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Ferré i Garcia, Mª Lluïsa

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1951-

Història de la institució

Mª Lluïsa Ferré va néixer l’onze de juny de 1951 a La Torrassa i va cursar estudis de Batxiller al seu barri. Aviat va prendre part en la vida associativa i política de la ciutat assistint a reunions veïnals i sindicals del barris del Centre, Sant Josep i Collblanc. Va destacar com a militant antifranquista i durant la transició va prendre part activa en la transformació de la ciutat.

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Administrativa, tècnica, regidora

Atribucions/Fonts legals

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment