Gómez, Mercè

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Gómez, Mercè

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

Història de la institució

Mercè Gómez es coneguda a L’Hospitalet perquè va ser la bibliotecària de La Caixa d’Estalvis que estava destinada a la seu del carrer Baró de Maldà del barri del Centre de l’Hospitalet. Era una dona molt interessada en els temes de la cultura tradicional i popular, de tal manera que el seu fons constitueix un punt de referència obligat per als estudis sobre les vessants culturals de l’associacionisme popular hospitalenc, tant pel que fa al teatre amateur, com al cant coral, les festes majors del barri Centre i altres iniciatives culturals relacionades amb les arts plàstiques i la música.
Com a bibliotecària, de la mà de la gent va tenir ocasió d’accedir a col•leccions de programes d’activitats festives i culturals dels anys de la II República que ella procurà completar i conservar amb cura.
En aquest recinte propietat de La Caixa d’Estalvis i sota els seus auspicis es van realitzar nombrosos actes culturals propiciats per la Unió Excursionista de Catalunya (UEC) que s’acollia a aquest espai en els anys del franquisme: es varen realitzar els primers cursos de català, exposicions fotogràfiques o conferències sobre el patrimoni, el folklore o els costums catalans.
Mercè Gómez va recollir abundosa documentació sobre la ciutat i la va preservar en uns anys difícils. Va treballar a la Biblioteca fins a la seva jubilació.

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Bibliotecària

Atribucions/Fonts legals

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment