Aguado Sánchez, Garcilaso

Zone d'identification

Type d'entité

Personne

Forme autorisée du nom

Aguado Sánchez, Garcilaso

Forme(s) parallèle(s) du nom

Forme(s) du nom normalisée(s) selon d'autres conventions

Autre(s) forme(s) du nom

Numéro d'immatriculation des collectivités

Zone de description

Dates d'existence

Mazarambroz, 1926 - L'Hospitalet, 2011

Historique

Nascut a Mazarambroz (Toledo) el 13 de gener de 1926, en el si d'una família de petits agricultors; des de petit va alternar l’assistència a l’escola (1931-1939) amb l’ajuda en les feines agrícoles fins que va marxar del poble per fer el servei militar.
Arriba a Barcelona l’any 1950 i comença a treballar a la fàbrica Pegaso. Casat en 1952, s’instal·la al barri de Collblanc. Cap a 1960 aconsegueix la llicenciatura en llengua i literatura franceses, havent també estudiat comptabilitat i economia.
Va ingressar al PSOE i a la UGT el 1947, amb 21 anys. Fou membre fundador de la UGT a la fàbrica Pegaso (1972) i escollit Secretari General de la Secció el 1976. Va ser així mateix primer secretari de l’Agrupació Socialista de l’Hospitalet i primer secretari de la Federació de L’Hospitalet del PSC-PSOE. A les eleccions de 1979 va ser elegit regidor de l’Ajuntament de l’Hospitalet i fins el 1980 va combinar la seva tasca en el Departament d’Informàtica amb la feina a la Pegaso. Entre 1983 i 1987 va exercir de Tinent d’Alcalde i Ponent d’Obres i Serveis Municipals. Escollit com a diputat provincial a la Diputació de Barcelona, va ser president de l’àrea d’Agricultura, Ramaderia i Repoblació Forestal. Va coordinar la comissió de serveis de la Federación Española de Municipios y Provincias en els anys 80s.
El 1987 decideix tornar a l’empresa privada, assumint càrrecs intermedis en empreses del ram del metall fins a la jubilació.
El 1997 es va incorporar al grup L’Hospitalet Antifranquista del Centre d’Estudis de l’Hospitalet. Va morir l’any 2011.

Lieux

Statut juridique

Fonctions et activités

Textes de référence

Organisation interne/Généalogie

Contexte général

Zone des relations

Zone du contrôle

Identifiant de la description

Identifiant du service responsable de la description

Arxiu Municipal de l'Hospitalet de Llobregat

Règles et/ou conventions utilisées

Descripció realitzada segons els preceptes de la traducció castellana de la norma ISAAR (CPF), 2a edició, 2004.

Niveau d'élaboration

Ébauche

Niveau de détail

Dates de production, de révision et de suppression

2012 (elaboració)

Langue(s)

  • catalan

Écriture(s)

Sources

"L’Hospitalet lloc de memòria. Exili, deportació, repressió i lluita antifranquista". Centre d’Estudis de l’Hospitalet, Col·lecció Recerques, 2007.

Notes relatives à la mise à jour de la notice

Descripció elaborada per Màrius de Juan amb la col·laboració de Clara Parramon i Cristina Propios.