S'estan mostrant 406 resultats Descripció arxivística

Arxiu Municipal de l'Hospitalet de Llobregat

Llicències d'obra major

Documents generats pel tràmit de la llicpencia urbanística preceptiva per realitzar construccions de nova planta o que comporten la modificació de l'estructura, superfície o volum d'un edifici ja existent.

Resultats 1 a 10 de 406