Mostrar 201 resultados Descrição arquivística

Arxiu Municipal de Hospitalet de Llobregat

201 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Jaume Botey i Vallès

Aquest subfons conté cinc sèries (veure l’abast i contingut de cadascuna): 1) Aspectes personals i familiars (1863-2018). En aquesta fase de la donació ha ingressat a l’Arxiu una part de la documentació, relativa al pare de Jaume Botey, Jaume Bote...

Botey i Vallès, Jaume

Resultados 1 a 10 de 201