Showing 369 results Archival description

1 results with digital objects Show results with digital objects

Gent de l'Hospitalet

  • ES CAT AMHL 903
  • Collection

Es tracta de reculls documentals que estan formats, bàsicament, per retalls de premsa que van elaborar diferents departaments de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat de diverses personalitats de la ciutat, les quals compten també am...

Retalls de premsa

  • ES CAT AMHL 910
  • Collection

Retalls de premsa dels mitjans de comunicació escrits i audiovisuals

Recull documental sobre Pere Vives i Sarri

-Tarja de Nadal amb el poema “Poema tosc”. 9/11/1980 -Tarja de Nadal amb el poema “Nit de Nadal”. 1981. -“Breu noticia de Pere Vives i Sarri”, biografia.4/10/1982. (Fotocòpia). -Presentació feta per Francesc Marcé i Sanabra del llibre “Para...

Recull documental sobre Joan Viladons i Raventós

-Títol: “Recull de retalls de premsa, núm. 6” (març de 1971 a 1977 i un retall solt de1982), format per articles d’opinió, poemes, cartes, revistes, retalls de premsa, programes, enganxines, postals de Nadal, targetes de visita, cartells, sobre te...

Recull documental sobre Ferran Soriano

PROGRAMES, CARTELLS I INVITACIONS (sol•liciteu-los pel núm. de registre de Programes i de Cartells) -Exposició d’obres de Ferran Soriano en la Sala Almirall, programa. Del 10 al 30/11/1975. (Núm. reg.: 5095) -Exposició col•lectiva de: Teixidó, ...

Recull documental sobre Joan Soler Jové

-Biografia sobre Soler- Jové. Galeria d’Art, Grife & Escoda. L’HOSPITALET. 19/11/1969. (fotocòpia). -Carta de “Radio Barcelona “ a Joan Soler-Jové comunicant-li que l’han donat el Premi Arts Plàstiques de Radi Barcelona. 19/2/1970. (Fotocòpia...

Recull documental sobre Rafael Solanic i Balius

-“Rafael Solanic. Exposició Homenatge”, llibre -catàleg. Departament Cultura de la Generalitat, juny-juliol 1984. -Recull d’informació sobre Rafael Solanic: currículum, biografies, comentaris de premsa, referències aparegudes a diferents enciclop...

Results 1 to 10 of 369