Mostrar 372 resultados Descrição arquivística

2 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Escola Activa de Pares

PROGRAMES I ALTRES PETITS FORMATS -3 Programes. Conferència - col•loqui: La Personalitat del nen. [1968] -Invitació a la conferència "Activitats Manuals i Temps Lliure per Montserrat Oliver, 19 d'abril [1968]

Escola Activa de Pares

Fundació Akwaba. Grup de solidaritat

-Memòria de l’entitat de l’any 1996 -Memòria de l’entitat de l’any 1997 -Projecte de l’entitat de l’any 1998 -Memòria de l’entitat de l’any 1998 -Memòria dels projectes de cooperació del període 1993-1998 -Carta invitant a la presentació de la Mem...

Fundació Akwaba. Grup de solidaritat

Grup d'Acció Teatral (GAT)

-2 Cartells "El Dragón d'E. Schwartz a Can Serra pel G.A.T.", 1976 -Programa "El Dragón d'E.Schartz a Can Serra pel G.A.T.", 27 i 28 de novembre, 4 i 5 de desembre de 1976 -Catàleg-programa de "Farsa Infantil de...

Grup d'Acció Teatral (GAT)

Montepio Hospitalense

-Relació Nominal dels membres de la Junta Directiva i càrrecs, 30/11/1887. -Estat de Comptes de l'Entitat, 31/12/1922. Donació: Germanes Barba Sanabra. -Nota dels estris adquirits per la Societat. Donació: Germanes Barba Sanabra.

Òmnium Cultural

-Carta informant de la propera convocatòria d'exàmens de català, 26/9/1977. -Circular "Crida a totes les empreses comercials, industrials i de serveis de l'Hospitalet de Llobregat", juntament amb dos petits vocabularis. Març 19...

Òmnium Cultural

Palestra

-(Fotocòpia) d'un full informatiu: "Als Joves de Catalunya", 10/4/1930. -2 Fulls fotocopiats en què la Delegació d'Hospitalet de Palestra explica la seva actuació d'ençà la seva creació. Maig 1931. -Díptic informatiu sobre...

Palestra

Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida de l'Hospitalet

-Certificat de baptisme emès pel vicari de la parròquia de 28/11/1888 -Tríptic de les “Solemnes y Religioses Festes” de la parròquia de data 24/5/1906 -Full recordatori de primera comunió a nom de Francisco Mañarc de 14/5/1916 -Díptic sota el títo...

Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida de l'Hospitalet

Resultados 1 a 10 de 372