Mostrando 1 resultados Descripción archivística

Sólo objetos digitales

Expedient de concessió de llicència a Jaume Arús, Antoni Parera i Rafael Casas per construir una casa a la Carretera de Barcelona al Garrofer

- Sol·licitud dels interessats Jaume Arús, Antoni Parera i Rafael Casas. - Aprovació (al marge de la sol·licitud) de la concessió del permís de construcció per part de l'alcalde (sotmesa a prèvia a l'autorització de l'enginyer encar...