S'estan mostrant 501 resultats Descripció arxivística

5 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Estudis de detall urbanístics

Expedients d'aprovació, modificació o revisió dels instruments que complementen o adopten determinacions establertes en el planejament general i/o parcial del sòl urbà, en les unitats d'actuació corresponents, en especial sobre les aline...

Plans especials urbanístics

Expedients d'aprovació, modificació, revisió o suspensió dels instruments de desenvolupament del planejament urbanístic general i de plans territorials parcials i sectorials, per a l'ordenació i millora de determinats espais, serveis i/o...

Plans parcials d'ordenació

Expedients d'aprovació, modificació, revisió o suspensió dels instruments de desenvolupament del planejament urbanístic general en sòl urbanitzable, compreses totes les determinacions pertinents per a l'ordenació urbanística detallada de...

Resultats 261 a 270 de 501