S'estan mostrant 44 resultats Descripció arxivística

Només objectes digitals

El general Domingo Batet

A l’hora de contractar personal era d’allò més comú i normal que es fessin recomanacions de familiars i coneguts. En aquest cas, el general Domingo Batet recomanava a l’Ajuntament de l’Hospitalet que contractés com a guàrdia urbà a Pedro Martínez ...

Llibre de comptes

Llibre de hont se continuen los comptes que fineixen los Regidors del Hospitalet. Desde 1734 a 1762. Conté: 1. Llibre compost de diferens M. (f. 2r) 2. Compte de las entradas y eixidas del Lloch, ÿ terme del Hospitalet de tot lo temps, que foren r...

Arrendaments i comptes

1761-1839, L’Hospitalet Propios. Llibre de registre d’arrendaments i llibre de comptes Conté: 1. Llibre ahont se continuará lo que lo clavari del comu del lloch de Sta. Eulalia de Provensana als. del Hospitalet Bisbat de B[arcelon]na. cobrará dels...

Llibre del Cadastre

1718, gener, 23, [L’Hospitalet] Llibre del cadastre. Conté: 1. Cattastro o inventario de las piesas de tierra con individuacion de casas del termino del Hospitalet. Descripció de 660 propietats on consta la numeració de cada unitat, el nom del pro...

Resultats 21 a 30 de 44