Mostrar 501 resultados Descrição arquivística

5 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Llicències d'obres

Documents generats per la tramitació de la llicència urbanística prèvia a tota obra de construcció de nova planta, i les d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis i/o instal·lacions ja existents. Aquesta entrada inclou...

Resultados 21 a 30 de 501