S'estan mostrant 44 resultats Descripció arxivística

Només objectes digitals

Llibre de notes

1721-1823, [L’Hospitalet] Batllori 1721, llibre de notes. Conté: 1. Relació de pagaments on consta el nom dels regidors, la data, el concepte i l’import que es paga; també hi ha llistes de soldats i arrendaments del Comú (amb la data, el nom de la...

Registre de pagament

1707-1839, L’Hospitalet Censales, su pago desde los años de 1713 á 1838 / Libri de recivos de los censos y censales que paga el Pueblo del Hospitalet Conté: 1. Índex de la Rubrica dels partits que paga la Universitat y lloch de Hospitalet. (f. i) ...

Resultats 31 a 40 de 44