Showing 379 results Archivistische beschrijving

5 results with digital objects Show results with digital objects

Recull documental sobre Ferran Soriano

PROGRAMES, CARTELLS I INVITACIONS (sol•liciteu-los pel núm. de registre de Programes i de Cartells) -Exposició d’obres de Ferran Soriano en la Sala Almirall, programa. Del 10 al 30/11/1975. (Núm. reg.: 5095) -Exposició col•lectiva de: Teixidó, ...

Recull documental sobre Joan Soler Jové

-Biografia sobre Soler- Jové. Galeria d’Art, Grife & Escoda. L’HOSPITALET. 19/11/1969. (fotocòpia). -Carta de “Radio Barcelona “ a Joan Soler-Jové comunicant-li que l’han donat el Premi Arts Plàstiques de Radi Barcelona. 19/2/1970. (Fotocòpia...

Recull documental sobre Rafael Solanic i Balius

-“Rafael Solanic. Exposició Homenatge”, llibre -catàleg. Departament Cultura de la Generalitat, juny-juliol 1984. -Recull d’informació sobre Rafael Solanic: currículum, biografies, comentaris de premsa, referències aparegudes a diferents enciclop...

Recull documental sobre Vicenç Capdevila Cardona

CORRESPONDÈNCIA -“Carta al ciutadà” de Vicenç Capdevila Cardona comunicant que renuncia a l'alcaldia per poder presentar-se a les eleccions al Congrés dels Diputats. Unió del Centre Democràtic. RETALLS DE PREMSA (segueixen a c. 7) -Re...

Recull documental sobre Mª Dolors Calvet

RETALLS DE PREMSA -“Liberación inminente de los 3 pescadores españoles: El Polisario trata mejor a España . ( El Polisario llama a Mª Dolors Calvet)”. Catalunya C.E, 25/11/1977. -“Mª Dolors Calvet. El feminismo en las Cortes”. El Noticiero Unive...

Recull documental sobre Tecla Sala

PROGRAMES I POESIA DE L’HOMENATGE A TECLA SALA (sol•liciteu-los pel núm. de registre de Programes) -“Concierto -Homenaje a la Señora Tecla-Sala Viuda Riera”. <<Orfeó Català>>, programa de l’audició, L’Hospitalet. 23/5/1954. (2 Exempla...

Recull documental sobre Quico Sabaté

BIOGRAFIA SENSE DATA -Biografia de Quico Sabaté. (fotocòpia) RETALLS DE PREMSA -“En el cementerio de Sant Celoni. Homenaje al maquis <<Quico Sabater>>“. Mundo diario. 4/7/1978. (fotocòpia). -“Ara a Barcelona. Marcel•lí Massana, un...

Recull documental sobre Antoni Ros-Marba

-Inscripció en el Registre Civil. Foli 105, núm 361. 5/4/1937. (fotocòpia) -Nota d’Antoni Ros-Marba a l’Alcalde de L’Hospitalet agraint-li la felicitació pel seu nomenament com a director de la Orquesta de RTV, 20/2/1966 -“Diàleg amb Antoni Ro...

Resultaten 31 tot 40 van 379