Mostrando 501 resultados Descripción archivística

Arxiu Municipal de Hospitalet de Llobregat

5 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Llicències d'obres

Documents generats per la tramitació de la llicència urbanística prèvia a tota obra de construcció de nova planta, i les d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis i/o instal·lacions ja existents. Aquesta entrada inclou...

Programes d'actuació urbanística

Expedients d'aprovació, modificació, revisió o suspensió dels instruments de previsió del desenvolupament dels plans d'ordenació urbanística corresponents pel que fa a la reforma i la millora urbanes, als equipaments i a la generació d&#...

Resultados 41 a 50 de 501