S'estan mostrant 218 resultats Descripció arxivística

Només objectes digitals

Josep Vilamitjana i Musach

  • ES CAT AMHL 850
  • Fons personal

Fons documental format per programes, invitacions, anuncis, fotografies, tiquets, del 1939 al 1973. Festes escolars, poesies, teatre, cinema, etc. culturals i lúdiques. Cartolines amb tot encolat. 41 cartells, llibres d’actes de la Junta directiva...

Vilamitjana i Musach, Josep Oriol

José Hernández Arellano

  • ES CAT AMHL 821
  • Fons personal

Documentació sociopolítica, festiva i associativa del barri de Bellvitge El fons conté documentació sociopolítica e històrica de Bellvitge recopilada en 4 dossiers enquadernats amb retalls de premsa (noticies sobre els problemes, propostes i activ...

Hernández Arellano, José

Juan Ignacio Pujana

  • ES CAT AMHL 832
  • Fons personal

Tipologia del fons: cartes, convocatòries, adhesius, fulletons. Documentació sindical de UGT, propaganda 1972-77, CC.OO i d’altres sindicats. Retalls de premsa sobre sindicalisme. També documentació sindical sobre banca: actes, reunions, octavetes...

Pujana, Juan Ignacio

Julià Masmitjà i Campillo

  • ES CAT AMHL 825
  • Fons personal

Fons documentals formats per programes, cartells i invitacions sobre el món de l’esport en bicicleta, des de 1944. Hemeroteca: “Nuestro Boletín Mensual” (fotocòpia). També correspondència personal: cartes de felicitació, llicències, carnets i targ...

Masmitjà i Campillo, Julià

Julián Sanchez Lao

  • ES CAT AMHL 838
  • Fons personal

Documentació de tipus sindical i política. Recull de varis articles apareguts en diferents mitjans. Informes sobre actuació sindical i organització. Hi ha documentació sobre el moviment reivindicatiu veïnal de l’Hospitalet: escombraries, festes ma...

Llibre de comptes

Llibre de hont se continuen los comptes que fineixen los Regidors del Hospitalet. Desde 1734 a 1762. Conté: 1. Llibre compost de diferens M. (f. 2r) 2. Compte de las entradas y eixidas del Lloch, ÿ terme del Hospitalet de tot lo temps, que foren r...

Llibre de notes

1721-1823, [L’Hospitalet] Batllori 1721, llibre de notes. Conté: 1. Relació de pagaments on consta el nom dels regidors, la data, el concepte i l’import que es paga; també hi ha llistes de soldats i arrendaments del Comú (amb la data, el nom de la...

Resultats 71 a 80 de 218