Affichage de 89 résultats Description archivistique

89 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Josep Vilamitjana i Musach

  • ES CAT AMHL 850
  • Fonds

Fons documental format per programes, invitacions, anuncis, fotografies, tiquets, del 1939 al 1973. Festes escolars, poesies, teatre, cinema, etc. culturals i lúdiques. Cartolines amb tot encolat. 41 cartells, llibres d’actes de la Junta directiva...

Vilamitjana i Musach, Josep Oriol

Joan Camós Cabeceran

  • ES CAT AMHL 855
  • Fonds

Fons consistent en documentació especialment oral –enregistrada a finals de la dècada 1970 i l’inici dels anys 1980– sobre la II República a L’Hospitalet, el més sovint proporcionada per protagonistes de ben avançada edat, la majoria dels i les qu...

Camós Cabeceran, Joan

Josep Ribas i Vinyals

  • ES CAT AMHL 856
  • Fonds

Fons format per documentació política i sociopolítica dels anys 1960 i 1970 que tot i ser poca, inclou alguna informació no recollida en altres fons documentals vinculats al projecte L’Hospitalet Antifranquista, com la referida al PSAN (Partit Soc...

Celestino Corbacho Chaves

  • ES CAT AMHL 858
  • Fonds

144 llibres (49 capses); 117 volums de documentació relativa a Ajuntament de l'Hospitalet (1984-2008); 27 volums de documentació del Ministeri de Treball (2008-2010); 10 cartells; 51 DVD; 2 CD

Corbacho Chaves, Celestino

Amics de l'Òpera-Joventuts Musicals de l'Hospitalet

-Exemplar de la revista "Òpera Actual", Núm.: 7, abril/juny 1993. -Dossier de la Coordinadora d'Entitats Pro Liceu. "Entre Tots l'Alçarem", 1994. -Llibre "El Gran Teatre del Liceu" de R.Alier i Aixalà, 1994....

Amics de l'Òpera-Joventuts Musicals de l'Hospitalet

Llibre de comptes

Llibre de hont se continuen los comptes que fineixen los Regidors del Hospitalet. Desde 1734 a 1762. Conté: 1. Llibre compost de diferens M. (f. 2r) 2. Compte de las entradas y eixidas del Lloch, ÿ terme del Hospitalet de tot lo temps, que foren r...

Arrendaments i comptes

1761-1839, L’Hospitalet Propios. Llibre de registre d’arrendaments i llibre de comptes Conté: 1. Llibre ahont se continuará lo que lo clavari del comu del lloch de Sta. Eulalia de Provensana als. del Hospitalet Bisbat de B[arcelon]na. cobrará dels...

Llibre del Cadastre

1718, gener, 23, [L’Hospitalet] Llibre del cadastre. Conté: 1. Cattastro o inventario de las piesas de tierra con individuacion de casas del termino del Hospitalet. Descripció de 660 propietats on consta la numeració de cada unitat, el nom del pro...

Llibre de notes

1721-1823, [L’Hospitalet] Batllori 1721, llibre de notes. Conté: 1. Relació de pagaments on consta el nom dels regidors, la data, el concepte i l’import que es paga; també hi ha llistes de soldats i arrendaments del Comú (amb la data, el nom de la...

Registre de pagament

1707-1839, L’Hospitalet Censales, su pago desde los años de 1713 á 1838 / Libri de recivos de los censos y censales que paga el Pueblo del Hospitalet Conté: 1. Índex de la Rubrica dels partits que paga la Universitat y lloch de Hospitalet. (f. i) ...

Résultats 71 à 80 sur 89