Mostrar 3 resultados Descrição arquivística

Arxiu Municipal de Hospitalet de Llobregat

Recull de correspondència de 1820

Comunicacions entre administracions i amb particulars. Conté nombroses notificacions que fan referència al nou ordre Constitucional d'Espanya. Inclou: - Sol·licituds de particulars. Com per exemple una petició de Pau Valls (d'octubre de ...

Recull de correspondència de 1822

Comunicacions i notificacions amb altres administracions: - 7 notificacions de la Junta de Partit, la Intendència de Barcelona i la Diputació Provincial (sobre contribucions, inclou un escrit del govern local adreçat a la Diputació amb les signatu...