Showing 23669 results Archival description

239 results with digital objects Show results with digital objects

Plans parcials d'ordenació

Expedients d'aprovació, modificació, revisió o suspensió dels instruments de desenvolupament del planejament urbanístic general en sòl urbanitzable, compreses totes les determinacions pertinents per a l'ordenació urbanística detallada de...

Results 91 to 100 of 23669