Mostrando 23720 resultados Descripción archivística

Arxiu Municipal de Hospitalet de Llobregat

263 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Projecte d'obertura i prolongació dels carrers Barcelona i Sagristia, de modificació d'alineacions i rassants d'aquest carrer i de construcció de dues places enfront de l'Ajuntament

Inclou subcarpeta amb plànols i còpies de documents relatius a l'expropiació de finques, i un plànol de 1936 de solució al problema de tràfic de la carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell que afecta al carrer Barcelona

El equipo

Àmbit de difusió: Escolar (Bellvitge) Director/a: Equip de redacció Temàtica: Informació cultural i de l'entitat

El Faro del Llobregat

Subtítol: Periódico quincenal dedicado a la defensa de los intereses Morales y materiales de los pueblos del Llano de Llobregat Periodicitat: Quinzenal Àmbit de difusió: Baix Llobregat i L'Hospitalet Període de publicació: Maig a Octubre de 1...

Circular Casino Nacional

Subtítol: Hospitalet de Llobregat Periodicitat: Mensual Període de publicació: Novembre 1947 a Novembre 1948 Àmbit de difusió: Ciutat Director/a: Equip de redacció Temàtica: Informació local i de l'entitat

Casino del Centre

Expedient de concessió de llicència a Jaume Arús, Antoni Parera i Rafael Casas per construir una casa a la Carretera de Barcelona al Garrofer

- Sol·licitud dels interessats Jaume Arús, Antoni Parera i Rafael Casas. - Aprovació (al marge de la sol·licitud) de la concessió del permís de construcció per part de l'alcalde (sotmesa a prèvia a l'autorització de l'enginyer encar...

Resultados 1 a 10 de 23720