Affichage de 20013 résultats Description archivistique

88 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Plans parcials d'ordenació urbana

Expedients d'aprovació, modificació, revisió o suspensió dels instruments de desenvolupament del planejament urbanístic general en sòl urbanitzable, compreses totes les determinacions pertinents per a l'ordenació urbanística detallada de...

Résultats 91 à 100 sur 20013