Affichage de 501 résultats Description archivistique

5 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Projectes d'urbanització

Expedients d'aprovació, modificació o revisió dels projectes (d'obres) d'execució material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits d'actuació urban...

Convenis urbanístics

Expedients d'aprovació i/o modificació de l'encàrrec o atribució a concessionaris de l'execució de la gestió urbanística. L'entrada estén el seu abast a qualsevol pacte, contracte o acord entre l'Ajuntament i un tercer, re...

Résultats 11 à 20 sur 501