Affichage de 27 résultats Description archivistique

2 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Recull de correspondència de 1820

Comunicacions entre administracions i amb particulars. Conté nombroses notificacions que fan referència al nou ordre Constitucional d'Espanya. Inclou: - Sol·licituds de particulars. Com per exemple una petició de Pau Valls (d'octubre de ...

Recull d'ordres de 1821

Ordres, instruccions, reglaments i circulars de la Intendència de l'Exèrcit i del Govern Polític Superior de Catalunya. Inclou la Instrucció Provisional per la imposició i cobrança de la contribució de patents, així com altres ordres relacio...

Recull d'ordres de 1822

Ordres, instruccions, reglaments i circulars de la Intendència de l'Exèrcit, del Govern Polític Superior de Catalunya i de l'Alcaldia de Barcelona (dels alcaldes Ramon Maresch i José Antonio Generes). Inclou una ordre manuscrita del Com...

Recull d'ordres de 1823

Ordres, instruccions, reglaments i circulars de la Intendència de l'Exèrcit, del Govern Polític de la Província de Barcelona, la Diputació Provincial i d l'Alcaldia de Barcelona. També: cèdules reials de Ferran VII. La documentació de p...

Recull de bans de 1820-1821

Dos bans de 1820 i disset més de 1821. Són del Govern Polític Superior de Catalunya, de la Junta Superior de Sanitat i de l'Ajuntament de Barcelona. Destaca la divulgació dels esdeveniments que ocorren a Mallorca en relació a una greu epidèmi...

Résultats 1 à 10 sur 27