Showing 23669 results Archivistische beschrijving

239 results with digital objects Show results with digital objects

Plans parcials d'ordenació

Expedients d'aprovació, modificació, revisió o suspensió dels instruments de desenvolupament del planejament urbanístic general en sòl urbanitzable, compreses totes les determinacions pertinents per a l'ordenació urbanística detallada de...

Resultaten 91 tot 100 van 23669