Mostrar 20429 resultados Descrição arquivística

92 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Plans parcials d'ordenació

Expedients d'aprovació, modificació, revisió o suspensió dels instruments de desenvolupament del planejament urbanístic general en sòl urbanitzable, compreses totes les determinacions pertinents per a l'ordenació urbanística detallada de...

Resultados 1 a 10 de 20429