Mostrar 23669 resultados Descrição arquivística

239 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Plans parcials d'ordenació

Expedients d'aprovació, modificació, revisió o suspensió dels instruments de desenvolupament del planejament urbanístic general en sòl urbanitzable, compreses totes les determinacions pertinents per a l'ordenació urbanística detallada de...

Resultados 91 a 100 de 23669