Mostrar 21024 resultados Descrição arquivística

144 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Ordenament urbanístic general

Instruments de planificació urbanística del territori, inclosos els plans directors urbanístics, els plans d'ordenació urbanística municipal i les normes de planejament urbanístic, complementats pels programes d'actuació urbanística muni...

Resultados 21 a 30 de 21024