Mostrar 1 resultados Descrição arquivística

1 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Aureliano Caballero Garcia

  • ES CAT AMHL 807
  • Fundos

Documentació de tipus sindical i polític consistent en fulletons i informes de CCOO, estatuts del PSUC i diferents monogràfics de congressos i reunions d’orgues de direcció, així com revistes polítiques d’aquell partit, d’EUiA i sobre moviment sol...

Caballero Garcia, Aureliano