Mostrar 21698 resultados Descrição arquivística

153 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Ordenament urbanístic general

Instruments de planificació urbanística del territori, inclosos els plans directors urbanístics, els plans d'ordenació urbanística municipal i les normes de planejament urbanístic, complementats pels programes d'actuació urbanística muni...

Resultados 21 a 30 de 21698