Affichage de 99 résultats Description archivistique

Seulement les descriptions de haut niveau

6 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Julián Sanchez Lao

  • ES CAT AMHL 838
  • Fonds

Documentació de tipus sindical i política. Recull de varis articles apareguts en diferents mitjans. Informes sobre actuació sindical i organització. Hi ha documentació sobre el moviment reivindicatiu veïnal de l’Hospitalet: escombraries, festes ma...

Retalls de premsa

  • ES CAT AMHL 903
  • Collection

Retalls de premsa dels mitjans de comunicació escrits i audiovisuals

Josep Ribas i Vinyals

  • ES CAT AMHL 856
  • Fonds

Fons format per documentació política i sociopolítica dels anys 1960 i 1970 que tot i ser poca, inclou alguna informació no recollida en altres fons documentals vinculats al projecte L’Hospitalet Antifranquista, com la referida al PSAN (Partit Soc...

Joan Camós Cabeceran

  • ES CAT AMHL 855
  • Fonds

Fons consistent en documentació especialment oral –enregistrada a finals de la dècada 1970 i l’inici dels anys 1980– sobre la II República a L’Hospitalet, el més sovint proporcionada per protagonistes de ben avançada edat, la majoria dels i les qu...

Camós Cabeceran, Joan

Résultats 41 à 50 sur 99