Mostrar 21205 resultados Descrição arquivística

Arxiu Municipal de Hospitalet de Llobregat

144 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Jaume Botey i Vallès

Aquest subfons conté cinc sèries: 1) Aspectes personals i familiars; 2) Estudis i formació; 3) Activitat professional: docència, alfabetització i educació d'adults; 4) Reculls temàtics; 5) Obra escrita i recopilacions de l'obra pròpia. ...

Jaume Botey i Vallès

Resultados 1 a 10 de 21205