Affichage de 1 résultats Description archivistique

Arxiu Municipal de Hospitalet de Llobregat Seulement les objets numériques

Aureliano Caballero Garcia

  • ES CAT AMHL 807
  • Fonds

Documentació de tipus sindical i polític consistent en fulletons i informes de CCOO, estatuts del PSUC i diferents monogràfics de congressos i reunions d’orgues de direcció, així com revistes polítiques d’aquell partit, d’EUiA i sobre moviment sol...

Caballero Garcia, Aureliano