S'estan mostrant 9 resultats Descripció arxivística

Recull de correspondència de 1816

Comunicacions entre administracions. Inclou sol·licituds de particulars que demanen que un familiar sigui alliberat del servei militar. També: - 20 rebuts de transmissió de Requisitòries als pobles de Cornellà i Sants. - Correspondència relaciona...

Recull de correspondència de 1815

Comunicacions entre administracions. Inclou certificats expedits per l'Ajuntament que tracten sobre canvis de propietat que es dugueren a terme durant la dominació francesa i també sol·licituds de particulars que demanen que un familiar sigui...

Recull de correspondència de 1814

La major part són comunicacions entre administracions, també hi ha alguna notificació a particulars. Inclou notificacions de la recepció d'ordres a diversos pobles propers a L'Hospitalet (el Prat, Viladecans, Gavà, Begues, Sant Climent, ...

Recull de correspondència de 1813

Comunicacions entre administracions. Conté notificacions provinents d'autoritats espanyoles (de Gerónimo de la Concha, governador militar del Corregiment de Barcelona) i també notificacions d'autoritats franceses (del comte Treilhard, Pr...

Recull de correspondència de 1812

Comunicacions entre administracions i també sol·licituds de particulars. Inclou: - La sol·licitud de Maria Araceli de Llinàs de no tributar per unes terres que posseeix a L'Hospitalet (adjuntant proves de la seva mala situació econòmica). - U...

Recull de correspondència de 1809

Comunicacions entre administracions i també de particulars cap a l'Administració local. Inclou documentació adreçada a l'Ajuntament de L'Hospitalet provinent de les autoritats de l'exèrcit napoleònic, com per exemple la traducc...