Informes

Informe sobre qualificació urbanísitca dels terrenys situats al Sector Can Serra que limiten al sud amb la línea ferroviaria de RENFE (via Vilafranca) i amb els terrenys propietat de CAMPSA

There are no relevant reports for this item