Fonds 862 - Jaume Botey i Vallès i M. Pilar Massana i Llorens

Zone d'identification

Code de référence

ES CAT AMHL 862

Intitulé

Jaume Botey i Vallès i M. Pilar Massana i Llorens

Date(s)

  • 1948 - 2019 (Production)

Niveau de description

Fonds

Importance matérielle et support

17,5 ml., 1371 expedients, 316 cartells, 1 mapa, 1 plànol, 1 orla, 1 caricatura, 1 DVD, 1 CD, 1 disquet.

Zone du contexte

Nom du producteur

Massana i Llorens, M. Pilar (1951-)

Notice biographique

(En revisió).

Nom du producteur

Botey i Vallès, Jaume (1940-2018)

Notice biographique

(En revisió).

Institution de conservation

Histoire archivistique

Documentació aplegada per Jaume Botey i M. Pilar Massana en les seves múltiples facetes d’actuació. Conservada en els pisos del carrer Girona de l'Hospitalet de Llobregat i Llull de Barcelona. No disposava de cap instrument de descripció.

Modalités d'entrée

M. Pilar Massana ha fet diverses donacions a l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet. Els anys 1993, 1996, 1998 i 2006 va fer successives donacions de petits impresos, butlletins, llibres i cartells, referents a diversos àmbits de l’Hospitalet de Llobregat, processos electorals, objecció de consciència i solidaritat internacional.
Com a responsable d’organització del PSUC a la ciutat, el 1997 va fer donació del fons local d’aquest partit (1936-1997). Amplià aquesta donació amb una altra de l’any 2000, amb premsa del PSUC i del PCE de la seva propietat.
Temps després de la defunció del seu marit, Jaume Botey i Vallès, que tingué lloc el 15 de febrer de 2018, recuperà una idea de tots dos, com era organitzar una donació de més gran abast d’una part rellevant de la documentació d’ambós. Aquesta es realitzà des del seu domicili particular al carrer Girona de l’Hospitalet de Llobregat a l’Arxiu Municipal en successives fases, els dies 7 i 17 de juny, 19 de juliol, 8 d’agost i 1 d’octubre de 2019.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Aquest fons conté tres subfons:

1) Jaume Botey i Vallès (1948-2018). Inclou cinc sèries (veure l’abast i contingut de cadascuna):
1) Aspectes personals i familiars (1984-2018). En aquesta fase de la donació només ha ingressat a l’Arxiu un petit grup de documentació.
2) Estudis i formació (1948-1993). Sèrie no inclosa en aquesta fase de la donació.
3) Activitat professional: docència, alfabetització i educació d'adults (1976-2000). En aquesta fase de la donació, ha ingressat a l’Arxiu la part de la sèrie referent a alfabetització i educació d’adults.
4) Reculls temàtics (1989-2017). Sèrie no inclosa en aquesta fase de la donació.
5) Obra escrita i recopilacions de l'obra pròpia (1977-2017). Conté llibrets, fullets i revistes amb obra escrita de Jaume Botey, més els seus volums anuals de recopilació.

2) M. Pilar Massana i Llorens (1967-2016). Inclou cinc sèries (veure l’abast i contingut de cadascuna):
1) Aspectes personals (1976-1998). Sèrie no inclosa en aquesta fase de la donació.
2) Estudis i formació (1969-2016). Conté documentació de: a) formació reglada (1969-1988), b) formació continuada de cursos, tallers i seminaris (1979-2016), c) congressos i jornades tècniques del sector professional del treball social (1975-2016).
3) Activitat professional: treballadora social (1967-2016). Conté documentació de: a) Càritas Diocesana de Barcelona (1975-1999), d) Acció solidària contra l’atur (1981-1995), c) publicacions periòdiques (1981-2014), d) llibres i fullets (1967-2012), e) Informes tècnics (1973-2016), f) informacions (1979-2016), g) actuació política en treball social (1981-1997), h) docència de Pilar Massana (1983-2012), i) treball a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (1979-2016).
4) Actuació associativa: Col•legi Oficial (1974-2011). Conté documentació de: a) lluita dels assistents socials de l’any 1979 per a la millora de les seves condicions laborals. b) Escola de Formació d’Assistents Socials (1979), c) Associació d’Assistents Socials per a l’estudi i especialització del treball social (1974-1982), d) Federación Española de Asociaciones de Asistentes Sociales (1978-1982), e) creació del Col•legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya (1982-1983), f) publicacions del Col•legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, després Col•legi Oficial de Treball Social de Catalunya (2000-2011), g) Consell Assessor del Col•legi Oficial: treballs de 2004-2005, h) Premi en recerca en treball social "Dolors Arteman" (2006-2010).
5) Obra escrita (1985-2015).

3) Jaume Botey i Vallès i M. Pilar Massana i Llorens (1967-2019). Inclou cinc sèries (veure l’abast i contingut de cadascuna):
1) Aspectes personals i familiars (1981-1995). Sèrie no inclosa en aquesta fase de la donació
2) Cristianisme compromès i diàleg interreligiós (1992-2017). El gruix d’aquesta sèrie encara es troba en fase activa i no ha ingressat. En la part que sí ho ha fet hi ha sobretot publicacions periòdiques.
3) Participació en entitats i en projectes cooperatius i de vivències 1969-2017). Inclou les subsèries 1) Can Serra (1969-2018), 2) Centre d’Estudis de l’Hospitalet (1985-2010), 3) altres projectes (1969-2018): Mas Vilartimó, de Lluçà, Cooperativa L’Olivera, de Vallbona de les Monges i Associació Socio-Cultural "Espiral", de Sant Cugat del Vallès.
4) Solidaritat i cooperació internacional (1973-2013). Inclou les subsèries: 1) Nicaragua (1978-2011), 2) Mèxic (1985-2004), 3) altres països (1973-2013), amb documentació de i/o sobre: El Salvador, Cuba, Bolívia, Guatemala, Equador, Xile, Paraguai, Uruguai, Sàhara Occidental i d’entitats de suport internacional.
5) Actuació política (1971-2019). Inclou les subsèries: 1) moviments socials (1971-2017), 2) eleccions i referèndums (1977-2019), 3) congressos i jornades (1982-2016), 4) actuació política a l’Hospitalet de Llobregat (1977-2014), 5) actuació política a nivell nacional i internacional (1971-2014).

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Alguns expedients d'activitat política contenien diversos documents repetits. En aquests casos se n'ha conservat dos exemplars i alguns més en aquells casos en què es tractés de documentació molt singular i rellevant.

Accroissements

Totes les sèries dels subfons 1 i 3 i quatre de les cinc sèries del subfons 2 inclouen documentació no transferida. Veure la descripció de cada sèrie.

Mode de classement

Documentació organitzada en expedients. Dins de cada sèrie i subsèrie, cada expedient té relació amb algun dels àmbits temàtics inclosos.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Documentació de lliure accés, llevat d’algunes unitats documentals (veure relació), que inclouen relacions de persones, en ocasions amb llurs adreces.

Conditions de reproduction

Langue des documents

  • catalan
  • espagnol ibérique
  • espagnol latino-américain
  • portugais ibérique

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Documentació en paper. En bon estat de conservació. Algunes unitats documentals contenen fotocòpies, llegibles en el moment de fer la descripció. Alguns cartells presenten pèrdua de suport, no de text. Inclou un DVD, un CD I 1 disquet.

Instruments de recherche

Fitxes Nodac de subfons i de sèries i relació d'expedients.

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Una part dels textos tenen un original en format digital, no analitzat en aquesta fase del tractament.

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Algunes sèries tenen relació amb una part molt rellevant de la biblioteca de Jaume Botey i M. Pilar Massana.

Descriptions reliés

Note de publication

Trenchs Boada, Joan: El Padre Pancho (Francisco Botey, escolapio): testigo de Dios. México: Orden de las Escuelas Pías de México, 1997.
Villanueva i Margalef, Maria: “Jaume Botey i Vallès, un lluitador per la pau”. Lliurament del 50è Memorial Joan XXIII (2017). L’Hospitalet de Llobregat, 2 de Maig del 2018: http://www.revistaperiferia.org/uploads/2/5/0/8/25082791/jaume_botey_i_valle%CC%80s.pdf

Zone des notes

Note

El fons M. Pilar Massana i Llorens, número 826, fruit d'una anterior donació, està pendent d'integrar-se en aquest.

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

Identifiant du service responsable de la description

Règles et/ou conventions utilisées

Descripció realitzada segons els preceptes de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

Niveau d'élaboration

Niveau de détail

Langue(s)

  • catalan
  • espagnol ibérique
  • espagnol latino-américain
  • portugais ibérique

Écriture(s)

Sources

La informació continguda en la pròpia unitat de descripció s'ha contrastat i ampliat amb el testimoni de M. Pilar Massana.

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation