Lleonart, Hermanos

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Corporate body

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Lleonart, Hermanos

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

Història de la institució

Llocs

Santa Eulàlia

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Propietaris d'una fàbrica a l'Hospitalet.

Atribucions/Fonts legals

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Organisme relacionat

Saforcada Ferrer y Cia.

Identificador de l'organisme relacionat

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Saforcada Ferrer y Cia. va arrendar la fàbrica Lleonart, continuant-hi amb l'activitat industrial que allà es duia a terme.

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment