Sous-fonds 2 - M. Pilar Massana i Llorens

Zone d'identification

Code de référence

ES CAT AMHL 862-2

Intitulé

M. Pilar Massana i Llorens

Date(s)

  • 1967 - 2016 (Production)

Niveau de description

Sous-fonds

Importance matérielle et support

2,6 ml., 225 expedients, 3 cartells.

Zone du contexte

Nom du producteur

Massana i Llorens, M. Pilar (1951-)

Notice biographique

(En revisió).

Institution de conservation

Histoire archivistique

Documentació aplegada per M. Pilar Massana en el transcurs de seva formació acadèmica, activitat professional com a treballadora social, participació en les associacions i col·legis professionals de treball social i història personal i familiar. La transferida a l'Arxiu, estava conservada en els pisos del carrer Girona de l'Hospitalet de Llobregat i Llull de Barcelona. La que encara no està transferida es troba en el primer. No disposava de cap instrument de descripció.

Modalités d'entrée

Documentació lliurada per M. Pilar Massana a l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet els dies 7 i 17 de juny, 19 de juliol, 8 d’agost 1 d’octubre de 2019.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Aquest subfons conté cinc sèries (veure l’abast i contingut de cadascuna):
1) Aspectes personals (1976-1998). Sèrie no inclosa en aquesta fase de la donació.
2) Estudis i formació (1969-2016). Conté documentació de: a) formació reglada (1969-1988), b) formació continuada de cursos, tallers i seminaris (1979-2016), c) congressos i jornades tècniques del sector professional del treball social (1975-2016).
3) Activitat professional: treballadora social (1967-2016). Conté documentació de: a) Càritas Diocesana de Barcelona (1975-1999), d) Acció solidària contra l’atur (1981-1995), c) publicacions periòdiques (1981-2014), d) llibres i fullets (1967-2012), e) Informes tècnics (1973-2016), f) informacions (1979-2016), g) actuació política en treball social (1981-1997), h) docència de Pilar Massana (1983-2012), i) treball a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (1979-2016).
4) Actuació associativa: Col•legi Oficial (1974-2011). Conté documentació de: a) lluita dels assistents socials de l’any 1979 per a la millora de les seves condicions laborals. b) Escola de Formació d’Assistents Socials (1979), c) Associació d’Assistents Socials per a l’estudi i especialització del treball social (1974-1982) (també coneguda com a Associació d’Assistents Socials de Barcelona o Associació d’Assistents Socials de Portaferrissa), d) Federación Española de Asociaciones de Asistentes Sociales (1978-1982), e) creació del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya (1982-1983), f) publicacions del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, després Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (2000-2011), g) Consell Assessor del Col·legi Oficial: treballs de 2004-2005, h) Premi en recerca en treball social "Dolors Arteman" (2006-2010).
5) Obra escrita (1985-2015).

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Tota la documentació d'aquest subfons és pertinent i no hi ha cap previsió d'eliminació.

Accroissements

De les cinc sèries d’aquest subfons, quatre inclouen documentació no transferida en aquesta fase: 1) Aspectes personals, 2) Estudis i formació, 3) Activitat professional: treballadora social, 5) Obra escrita. Veure la descripció de cada sèrie.

Mode de classement

Documentació organitzada en expedients. Dins de cada sèrie i subsèrie, cada expedient té relació amb algun dels àmbits temàtics inclosos.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Documentació de lliure accés, llevat de les unitats documentals "Cicle de seminaris dels serveis socials organitzat per la Diputació de Barcelona i el Centre d'Estudis Urbanístics Municipals i Territorials (CEUMT)" i "Informacions sobre plantilles de treballadors socials de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat", que inclouen relacions de persones, en ocasions amb llurs adreces.

Conditions de reproduction

Langue des documents

  • catalan
  • espagnol ibérique

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Documentació en paper. En bon estat de conservació. Algunes unitats documentals contenen fotocòpies, llegibles en el moment de fer la descripció.

Instruments de recherche

Fitxes Nodac de sèries i relació d'expedients.

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

Identifiant du service responsable de la description

Règles et/ou conventions utilisées

Descripció realitzada segons els preceptes de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

Niveau d'élaboration

Niveau de détail

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

La informació continguda en la pròpia unitat de descripció s'ha contrastat i ampliat amb el testimoni de M. Pilar Massana.

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation