Marco i Conchillo, Joan Francesc

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Marco i Conchillo, Joan Francesc

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1951 -

Història de la institució

Joan Francesc Marco va néixer a l’Hospitalet centre el 22 de març de 1951 i aviat es va integrar en la vida associativa de la seva ciutat. Va ser membre actiu de la Agrupació de Amics de la Música i de la Coral Xalesta en els darrers anys del franquisme i els primers de la transició.
Va realitzar estudis de Dret i obtingué del CERC un Màster en Gestió Cultural. Des de 1975 a 1983 fou Gerent del Patronat Municipal de Cultura per passar a ser Director de l’Àrea de Cultura d’Ensenyament i Esports.
El 1985 marxà a Granada on es feu càrrec de l’Àrea de Cultura del seu Ajuntament, tasca que deixà en 1986 al ser nomenat Sots-director de Música del Departament Musical del Ministeri de Cultura. El 1990 es Director del INAEM del Ministeri de Cultura.
El 1995 es va reincorporar a l’Hospitalet com a regidor i és també Diputat de l’Àrea de Cultura de la Diputació.

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Tècnic en Gestió Cultural

Atribucions/Fonts legals

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment