Martínez Esteruelas, Cruz

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Martínez Esteruelas, Cruz

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1932-2000

Història de la institució

Cruz Martínez Esteruelas va néixer a l’Hospitalet el 1932, i fou enviat a estudiar a l’Universitat de Deusto on va entrar en contacte amb l’Opus Dei i on milità al SEU. Sempre va estar lligat als jesuïtes des dels anys de la seva joventut en què es vincula al pare Ramón Orlandis, tradicionalista i integrista, que a Barcelona promou el Apostolado de la Oración, constituït com Scola Cordis Lesu que publiquen la revista Cristiandad. Flirteja amb els elements carlistes com Raimundo de Miguel, si be mai s’incorpora politicament i aviat passà al Movimiento Falangista on milità activament, així com també en l’ Acción Catolica Nacional de Propagandistas.
Durant el franquisme fou ministre de Planificación de Desarrollo (1973) amb l’almirall Carrero Blanco i d’Educació i Ciència al primer govern de Carlos Arias Navarro. Va imposar les proves de Selectivitat Universitaria i va tancar la Universitat de Valladolid que estava en plena efervescència política contra la dictadura.
Fou fundador d’ Alianza Popular i va abandonar la vida política el 1977.
Va donar classes a la Universitat i va donar vida a la Fundación Tomas Moro de Madrid. Fou president de la Fundación March i de varies empreses del grup empresarial d’aquesta família.
El 2000 es publica La Agonía del Estado. ¿Un nuevo orden mundial? al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. També havia publicat La enemistad politica (1970), les biografies de San Francisco de Borja (1988), del Cardenal Cisneros (1992), de Jorge Manrique (1991), i una reconstrucció de la història de la Orden del Temple (1994). També el relat La Leyenda de las ardillas (1986).

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Ministre d'Educació

Atribucions/Fonts legals

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment