Mitjavila Rodés, Sabina

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Mitjavila Rodés, Sabina

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1820 - ?

Història de la institució

Sabina Mitjavila va néixer a l’Hospitalet el 3 de agost de 1820. Segons algunes biografies va residir a la carretera provincial i tenia vàries propietats agrícoles per la zona del Baix Llobregat. Segons el padró de 1889 era víuda.

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Propietària agrícola

Atribucions/Fonts legals

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment