Nicolau d'Olwer, Lluís

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Nicolau d'Olwer, Lluís

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1888-1961

Història de la institució

Ministre d'Economia del govern provisional de la República (1931).

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Atribucions/Fonts legals

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Octubre 2016

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment

Oriol Valls Pérez (creació)